Крайният резултат в работния кът на София

София Йотова и най-любимото ѝ място са с нов значително по-слънчев облик. И всичко това, блгаодарение на Spirit Трансформации и инж. Георги Русев!


към spiritpaints.bg